هرمس دیزاین طراحی و چاپ اختصاصی و چاپ عمومی را بصورت حرفه ای و قیمت مناسب انجام می دهد.
طراحی چاپ اختصاصی و عموم در هرمس دیزاین به شکل زیر است:
دسته فاکتور، ست اداری، کاتالوگ، پاکت، تراکت، کارت ویزیت و لیبل

کاتالوگ
پاکت
کارت ویزیت
بروشور
ست اداری
سربرگ
تراکت تحریر