تایپوگرافی چیست و چه تاثیری بر روی طراحی دارد

تایپو گرافی چیست و چه تاثیری بر روی طراحی دارد تایپوگرافی چیست شما می توانید برای طراحی سایت یا آرم و لوگوی خود از نوشته ها بدون هیچگونه تصویر یا تلفیقی از هنر به صورت رسمی و خشک استفاده کنید. اما امروزه اکثر طراحان برای تقویت ویژگی بصری حروف، ایجاد جذابیت محتوا و