روانشناسی رنگ ها در تبلیغات تاثير رنگ ها در تبليغات ،معرفى برند و اثرگذارى بر مخاطب

روانشناسى رنگ ها شاخی از علم روانشناسی است که میزات تاثیر گذاری رنگ را بر ذهن مخاطب بررسی می کند.بر اساس همین موضوع می توان از رنگ ها برای تاثیر گذاری بر روی خریدارن استفاده کرد و با استفاده از روانشناسی رنگ ها در تبلیغات در زمینه بازاریابی و برندینگ خود، فروش چند برابری داشت.