روانشناسی رنگ ها در تبلیغات تاثير رنگ ها در تبليغات ،معرفى برند و اثرگذارى بر مخاطب

امروزه تاثير رنگ ها در تبليغات و روانشناسى رنگ ها بر کسی پوشیده نیست و تمام صاحبان کسب و کار از این موضوع به نفع کسب و کار خود جلب مشتریان بیشتر بهره می گیرند،ما در این مقاله سعی کرده اییم روانشناسی رنگ ها در تبلیغات را به صورت اساسی مورد بررسی قرار دهیم. روانشناسى